Skład Prezydium Komitetu Technicznego Pływania Masters Kadencja 2016 - 2020

lp funkcja imię i nazwisko
1 Przewodniczący Jacek Thiem
2 Sekretarz Katarzyna Walenta
3 Członek Ewa Stępień
4 Członek Mariusz Gabiec
5 Członek Remigiusz Gołębiowski
6 Członek Stefan Skrzypek