Witajcie

Proszę o przesłanie (na adres jacek.thiem@polswim.pl) propozycji zawodów do kalendarza zawodów Masters 2022.

Zawody basenowe do 20.12.2021

Zawody na wodach otwartych do 31.01.2021

Formularz w załączniku 

Jacek Thiem

lp funkcja imię i nazwisko
1 Przewodniczący Jacek Thiem
2 Sekretarz Katarzyna Walenta
3 Członek Ewa Stępień
4 Członek Mariusz Gabiec
5 Członek Remigiusz Gołębiowski
6 Członek Stefan Skrzypek