Komunikaty

Zasady zgłaszania Komitetowi Technicznemu Masters zawodów do kalendarza Masters 2019. Zawody basenowe do dnia 30.11.2018. Zawody na wodach otwartych do dnia 31.12.2018. Zgoszenia proszę wysyłać na adres jacek.thiem@wozp.poznan.pl

Aktualizacja 24 czerwiec 2018r.

Puchar Masters 2018

Strony