Zgłoszenia zawodów do kalendarza imprez 2017 r

 

  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kalendarza Masters na rok 2017 Komitet Techniczny Masters wyznacza termin, oraz warunki zgłaszania imprez pływackich  na rok 2017 dla:

1)      zawodów basenowych do dnia 30.11.2016

2)      zawodów na wodach otwartych do dnia 28.02.2017

Jednocześnie KTM PZP określa następujące warunki, które organizatorzy muszą spełnić aby zawody zostały umieszczone w kalendarzu zawodów Masters na rok 2017:

  1. W przypadku zgłoszenia chęci zorganizowania zawodów rangi Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski Masters należy przedstawić:

1)      zgłoszenia organizacji zawodów na formularzu przygotowanym przez KTM PZP w wyznaczonych terminach.

2)      pismo właściciela lub operatora obiektu potwierdzającego chęć zorganizowania zawodów w terminie zgłoszenia w terminie j/w.

3)      pisemne zobowiązanie do podjęcia negocjacji z "firmą" wskazaną przez KTM , celem ustawienia przez nią stoiska, banerów, reklam podczas zawodów, na zasadach ustalonych pomiędzy organizatorem zawodów a „firmą” w terminie j/w. Niniejsze oświadczenie nie stanowi zobowiązania do współpracy ze wskazaną "firmą". 

4)      potwierdzenia możliwości przekazania wyników natychmiast po zawodach w formie do edycji (txt, xls, html)  na adres wskazany przez KTM Masters ( obsługa Pucharu Polski oraz obsługa Rekordów Polski i topów Masters) w terminie j/w.

  1. Przyznanie organizacji zawodów rangi Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski nakłada w roku 2017 na organizatorów obowiązek przekazania na konto PZP następujących opłat:

1)      Mistrzostwa Polski (basen 25 i 50 metrowy) – 10 zł od każdego uczestnika

2)      Puchar Polski (basen 25 i 50 metrowy) 5 zł od każdego uczestnika

Mistrzostwa Polski na wodach otwartych – 5 zł od każdego uczestnika