Ważne informacje dot. mś Budapeszt 2017

Zdjęcie główne: 

 

 

 

 

 

Drodzy Mastersi, 

Pracujemy wspólnie z PZP nad kwestią licencji dla klubów, jak i zawodników startujących w kategorii masters. Jak tylko będziemy mieli już wszystkie informacje, niezwłocznie damy znać. Tymczasem mamy już pewność, potwierdzoną przez FINA, iż w najbliższych Mistrzostwach Świata na Węgrzech, FINA dopuszcza do startów wyłącznie zawodników, którzy:

- są zrzeszeni w klubie będącym członkiem PZP, zatem klub posiada licencję PZP oraz

- posiadają indywidualną licencję zawodniczą wyrabianą przez klub. 

Bardzo prosimy o wzięcie tego pod uwagę myśląc o zgłoszeniu do zawodów. Postaramy się jak najszybciej przesłać Wam instrukcję, jak załatwić indywidualną licencję zawodniczą dla mastersa, wyrabianie licencji dla klubu bez zmian. 

Mając na uwadze powyższe, bardzo proszę o przesłanie przez przedstawicieli klubów, którzy planują wysłać swoich zawodników na MŚ tudzież na inne zawody organizowane przez FINA następujących danych: 

1. pełna nazwa klubu

2. skrót nazwy

3. numer licencji w PZP

4. wskazanie czy poza pływaniem, zawodnicy będą w czymś startować:, np. open water

5. adres

6. email

7. strona www. 

Powyższe dane prosimy przesyłać niezwłocznie na adres: jacek.thiem@gmail.com i kasiawalenta@hotmail.com

 

Pozdrawiamy, Komitet Techniczny Masters, Katarzyna Walenta